Ogłoszenie Wójta Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
                                              UWAGA! - WAŻNE!

Szanowni Państwo!
Wójt Gminy Krotoszyce prosi wszystkie osoby fizyczne i prawne posiadające/użytkujące bez tytułu prawnego mienie gminne w postaci gminnych dróg śródpolnych, o składanie
do dnia 30 sierpnia 2017 r. w tutejszym urzędzie gminy wniosków o uregulowanie stanu prawnego władania mieniem gminnym (poprzez wykupienie lub dzierżawę).

Od dnia 01 września 2017 r. wobec wszystkich osób, u których podczas kontroli zostanie ujawnione posiadanie/użytkowanie bez tytułu prawnego ww mienia gminnego, wszczęte będzie postępowanie podatkowe w celu dochodzenia należności podatkowych za okres 5 lat oraz postępowanie cywilne w celu dochodzenia odszkodowania za bezumowne korzystanie
z mienia gminnego.

                                                                   Beata Castañeda Trujillo
                                                                   Wójt Gminy Krotoszyce

I N F O R M A C J A
Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków w piątki w godzinach od 15.00 do 16.00
tel. kom. 512-267-679

Informujemy że od 1 czerwca do 31 sierpnia br.
Urząd Gminy Krotoszyce czynny będzie
w godzinach od 7.00 – 15.00

Droga Janowice Duże - zamknięta

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce informuję wszystkich użytkowników drogi gminnej w Janowicach Dużych o braku możliwości przejazdu na całej jej długości w dniu 18.08.2017 r. od godz. 9:00 do 16:00 w związku z przeprowadzeniem prac remontowych w postaci położenia warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej.

Wszyscy mieszkańcy proszeni są o nie korzystanie w tych godzinach z drogi gminnej, ponieważ wjazd na drogę będzie niemożliwy do momentu uzyskania trwałej nawierzchni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Poszukiwany właściciel psa

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W dniu 14.08. 2017r. roku w miejscowości Bielowice znaleziono widocznego na zdjęciu pieska. Został porzucony lub uciekł . Jest bardzo pogodny i łagodny.
Pilnie szuka właściciela. Kontakt - Urząd Gminy Krotoszyce.

Poszukiwany właściel psa

Bezpłatne konsultacje lekarskie w zakresie chorób płuc

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Drukuj
Rozmiar czcionki:
1 września 2017 roku powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestaną istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.

Więcej informacji - ulotka KOWR (format PDF)
Lokalizacje KOWR (format PDF)

Plan trasy „ II OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG SZLAKIEM BITWY KACZAWSKIEJ”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

W dniu 20.08.2017 r. w godzinach 11.00-15.00 na terenie Gminy Krotoszyce odbędzie się wyścig kolarski „ II OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG SZLAKIEM BITWY KACZAWSKIEJ”.
W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, za które Organizator oraz Wójt Gminy serdecznie przepraszają.

W załączeniu Plan trasy wyścigu oraz wyznaczone objazdy (mapka z poprzedniej edycji wyścigu aktualna na dzień 20.08.2017 r.).

XI Kaczawskie Warsztaty Artystyczne 2017

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zaproszenie na szkolenie

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD organizuje szkolenie związane z obrotem żywnością itp.
W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Dolnośląska Siec Partnerstw LGD projekcie współfinansowanym przez KSOW prosimy o rezerwacje terminu 31 sierpnia 2017 roku na szkolenie pn. Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie:

Czytaj więcej: Zaproszenie na szkolenie

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Partnerzy

Nasi Partnerzy

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia